Sale!

฿1,813.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

AKC Series เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสไฟฟ้า “Current Protection Relays” ด้วยหลักการทำงานโดยอุปกรณ์
จะทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ หรือ ระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์จะทำการ Turn OFF เมื่อพบว่ากระแสไฟฟ้ามีค่า
สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้