Sale!

฿23,450.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

DKG-329 (Automatic Transfer Switch , ATS) ได้รับการออกแบบเพื่อ
ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส พร้อมทั้งส่งคำสั่งเพื่อสตาร์ทเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า อีกทั้งยังทำการควบคุมการทำงานของ Main Contactor และ
Gen Contactor
DKG-329 ประกอบไปด้วยฟังค์ชั่น Synchroscope อยู่
ภายในตัวอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นระหว่างการสั่ง
ทำงานของ Main Contactor และ Gen Contactor หน้าจอแบบ LCD Display
ทำให้สามารถแสดงข้อความและหลอดไฟเตือน ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องของ
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า