Sale!

฿7,350.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คาปาซิเตอร์สำหรับชดเชยค่า Reactive Power ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับ สภาพอากาศที่ต้องใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับสภาพอากาศในแถบเอเชีย  ทำให้มีความทนทานค่อนข้างสูง ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเครื่องจักรในการผลิตจากประเทศเยอรมันได้รับการยอมรับจากลูกค้า และส่งออกไปทั่วโลก ภายใต้การรับประกันการใช้งาน 2 ปีตามมาตรฐานสากล