Sale!

฿6,860.00

คำอธิบาย

CMI-CT อุปกรณ์ แสดงผลการนับ Pulse สามารถแสดงค่าได้หลากหลายหน่วยสากล มี Port สื่อสาร RS-485 สำหรับส่งข้อมูล และบันทึกไว้ใน  Data logger เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแสดงผลการนับจำนวน เช่น  จำนวนการผลิตสินค้าปริมาณการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เชื่อมต่อ กับชุดส่งสัญญาณ Pulse output