Sale!

฿8,960.00

คำอธิบาย

CSI เป็นอุปกรณ์แสดงผลความถี่ ความแม่นยำสูง สามารถรับช่วงความถี่
ตั้งแต่ 0.01 HZ – 100 KHZ หน้าจอสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงค่าสูงขึ้น
ตามค่าอินพุทมี พอร์ต สื่อสาร Rs-485 สำหรับส่งข้อมูล และบันทึกไว้ใน
Data logger เหมาะ สำหรับงานแสดงค่า RPM รอบต่อนาทีอัตราการไหล
ความเร็วรอบของเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ Pulse output