Sale!

฿10,500.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ENT.CXD Series
คาปาซิเตอร์สำหรับชดเชยค่า Reactive Power ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสม
กับสภาพอากาศที่ต้องใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูง เช่นในประเทศไทยโดยเฉพาะ ทำให้
คาปาซิเตอร์ รุ่น ENT.CXD-Sries มีความทนทานสูง สามารถลดอัตราเสี่ยงจากการ
เสื่อมสภาพของไดอิเล็กทริค ภายในคาปาซิเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี