Sale!

฿6,965.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

EPM-07 Series เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
ทางไฟฟ้าอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมี Software สำหรับบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้
พลังงานไฟฟ้าและเป็นแนวทางในการปรับปรุง