Sale!

฿5,390.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

EPR-04 Series เป็นอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอลที่สามารถแสดงค่าการวัดต่อเฟสและ ผลรวมทั้งสามเฟส
ได้ในหน้าจอเดียวกันเป็นรุ่นที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น Cosj , Watt ,
Var , VA , Import kWh ,Export kWh ,Inductive kVArh ,Capacitive kVArh , Max/Min Demand เป็นต้น อีกทั้ง
EPR-04 Series เป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยาว์แต่เปี่ยมไปด้วย คุณภาพการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และความแม่นยำสูงจึงสามารถ
ทดแทนการใช้ Import kWh meter รุ่นเก่าประเภทจานหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ