Sale!

฿4,515.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Energy Counter รุ่น ES-80L เป็นอุปกรณ์นับค่า kWh สำหรับการวัดปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าแบบ Single Phase 220 – 230 VAC (L-N) ที่สามารถทดแทนอุปกรณ์วัดค่าพลังงานแบบเก่าได้อย่างเต็มประสิทธิ
ภาพด้วยความเที่ยงตรงและแม่นยำ ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่ง ES-32L (Maximum Load Current at 32A.)
และ ES-80L (Maximum Load Current at 80A.) ได้รับการออกบแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกต่อการวายริ่ง
และติดตั้งอีกทั้งภายในตัวอุปกรณ์ยังประกอบไปด้วยความสามารถพิเศษทางด้าน Pulse Output สำหรับส่งสัญญาณค่า
พลังงานไฟฟ้า (Import-kWh) อีกด้วย