Sale!

฿875.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

SSRC-04 เป็นอุปกรณ์ที่ประยุกต์ใช้ในควบคุมระดับของเหลวในถัง สำหรับงานอุตสาหกรรม และ ที่อยู่อาศัยเป็นต้น
เอาต์พุตรีเลย์จะอยู่ในสถานะ ON เมื่อระดับของเหลวสัมผัสกับ Level Electrode U และ เอาต์พุตรีเลย์จะอยู่ในสถานะ OFF
เมื่อระดับของเหลวต่ำกว่า Level Electrode L Common Electrode B สำหรับภาชนะบรรจุเป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าค่าความไว
สามารถปรับค่าได้ถึง 5-50 kW เพื่อการประยุกต์ใช้กับของเหลวที่มีความแตกต่างกันออกไป