Sale!

฿1,519.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

MKC-Series เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ 3 เฟส จากสาเหตุความเสียหายด้านเฟสหาย
(Phase-Failure) , ลำดับเฟสไม่ถูกต้อง (Phase-Squence) และ ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า (Voltage-Unbalance)
ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานทั้งสิ้น