Sale!

฿8,050.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายในตู้ DB และ SDB (Distribution Board & Sub-Distribution) ช่วยป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้าจากเสิร์จในย่าน LPZ 1 และ LPZ 2 อีกทั้งยังช่วยป้องกันผลกระทบอันเนื่องจากสภาวะ Overvoltage และ Switching Overvoltage ที่เกิดขึ้นในขณะฟ้าผ่า